Säsongen är igång, 2019-06-06 till 09.06: 50,2 M. medvind till norra upplandskusten. Härlig medvind 7-9 m/s.
07: 25,8 M. till Gävle
08: 57,8 M. Tillbaka till Öregrund/Gräsö.
09: 19,3 M. Kryss i regnbyar till Herräng. 3-12 m/s.

Gotland, Bornholm, Sopot, Käringsund...
Login required.
Login required.
Login required.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ädre> Äldsta>>